materiały marketingowe

Tworzymy materiały potrzebne inwestorom m.in. do sprzedaży - karty lokali, wizualizacje, plansze, banery, grafiki, schematy i wiele więcej.

wizualizacje

Przygotowujemy wizualizacje zewnętrzne i wewnętrzne wedle potrzeb inwestora.

Analizy i koncepcje

Zajmujemy się opracowywaniem analiz chłoności działek, nasłonecznienia, oraz szkicami potrzebnymi np. do uzykania warunków zabudowy, lub oceny opłacalności inwestycji.

Dokumentacja

Pomagamy przy kompletowaniu niezbędnej dokumentacji na każdym etapie projektu, m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę, uzgodnienia, odrolnienia, zestawienia materiałowe, przetargi.

Inwentarcyzacja

Przeprowadzamy inwenatryzacje obiektów i działek.